Малая Южная железная дорога

Прошлое и настоящее

Малая Южная железная дорога

Материалы СМИ за 1954 год

На Малій Південній

Газета Соціалістична Харківщина, №167, 21.08.1954

 

Цікаво провадять школярі дозвілля на Малій Південній. Цього року в школах Харкова працювало 126 залізничних гуртків, в яких понад 2.500 дітей вивчали техніку залізничного, транспорту, сигналізацію, правила руху поїздів тощо.

Під час канікул школярі під наглядом інструкторів працюють на. дитячій залізниці стрілочниками, кочегарами, машиністами, радистами, колійними обхідниками, оглядачами вагонів та ін.

Мала Південна оснащена новою технікою, яку школярі успішно вивчають. Вже четвертий рік працює у нас учень З 5-ї залізничної школи Олег Красильніков. За цей час він добре освоїв професію машиніста, точно за графіком веде поїзди. В школі Олег вчиться тільки на четвірки і п'ятірки. «Кадровик» Малої Південної старшокласник 47-ї. залізничної школи Григорій Демченко водночас з відмінним навчанням у школі добре оволодіває технікою залізничного транспорту і нині працює поїзним радистом.

Дитяча залізниця подає велику допомогу школам у виховній роботі, політехнічному навчанні. Працюючи на Малій Південній, хлопчики і дівчатка краще знайомляться з залізничним транспортом і потім здебільшого обирають одну з його професій. Наведу кілька прикладів. Учень 49-ї школи Борис Пінчук, прийшовши до нас, працював у різних гуртках, та найбільше його цікавив паровоз. Після трьох років навчання на Малій Південній він став машиністом. Нещодавно Борис, закінчивши школу, вступив слюсарем по ремонту паровозів у депо станції Харків-Сортувальний з тим, щоб у майбутньому стати машиністом і самому водити великовагові поїзди по сталевих магістралях рідної Батьківщини. Олег Сигінов чотири роки відвідував гуртки дитячої залізниці, а нині — студент Харківського інституту інженерів залізничного транспорту.        

Та хіба тільки Борису Пінчуку і Олегові Сигінову дитяча залізниця допомогла обрати професію! Сотні наших вихованців нині працюють на підприємствах транспорту, вчаться в залізничних училищах, технікумах, інститутах.

Д. КРАВЧЕНКО, начальник Малої Південної, інженер-майор тяги.

 

Соціалістична Харківщина, №167, 21.08.1954

На знімках: І. Поїзд наближається до станції; 2. Провідник вагона № 3, восьмикласниця Люда Бєлєвцова провадить посадку юних пасажирів; 3. Учень 47-ї мереф'янської школи, радист Григорій Демченко в радіовузлі.

Фото О. Коптюхіна.

ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА И ШКОЛА

Газета "Гудок", №188(8785), 10.08.1954

 

Четырнадцать лет тому назад силами общественности в Харькове была построена детская железная дорога — Малая Южная. Она проходит по пересеченной местности и заканчивается в лесопарке, где расположено много пионерских лагерей.

Из года в год улучшается техническое оснащение дороги. Сейчас она имеет все необходимое для того, чтобы школьники могли ознакомиться с техникой железнодорожного транспорта, закрепить знания, полученные в школе. В ее распоряжении три паровоза и десять пассажирских вагонов, оборудованных автотормозами. На одном из паровозов установлены автостоп и скоростемер. Путь оборудован автоматической блокировкой. В конторах дежурных по станции установлены пульты-табло.

На своей дороге пионеры и школьники под наблюдением инструкторов работают стрелочниками, кочегарами, машинистами, дежурными по станции и на других должностях. Кроме технических, на дороге созданы различные кружки — художественного слова, хоровой, шахматно-шашечный и другие. Юные железнодорожники совершают экскурсии на предприятия Харькова, слушают лекции о новостях техники, о методах работы передовых людей транспорта.

Детские железные дороги призваны содействовать школам в развитии политехнического обучения, знакомить учащихся с техникой железных дорог, прививать им любовь к железнодорожному транспорту и железнодорожным специальностям.

В школах Харьковского узла и линейных станции организованы железнодорожные кружки, которыми руководят работники детской дороги. Инструкторы Малой Южной периодически выезжают в прикрепленные к ним линейные школы, а в школах Харьковского узла они бывают еженедельно. В этих кружках учащиеся в течение трех лет изучают железнодорожное дело, а Б летний период проходят практику на Малой Южной. В программу занятии входят также экскурсии в Дом техники, лаборатории Харьковского института инженеров железнодорожного транспорта, в технические кабинеты предприятий Харьковского узла, просмотр технических и научно-популярных фильмов. Юные железнодорожники изготовляют макеты, модели и учебно-наглядные пособия.

Связь детской дороги со школами выражается не только в организации железнодорожных кружков. Преподаватели школ получают на Малой Южной методическую помощь по вопросам введения железнодорожной тематики в учебные программы, знакомятся с техникой железных дорог. Малая Южная оказывает также помощь школам в организации железнодорожных уголков и в проведении массовых мероприятий, направленных на популяризацию железнодорожного транспорта среди школьников.

Политехнизация обучения в советской школе преследует цель—подготовить из молодежи опытных работников современного производства, умеющих практически применять знания, полученные в школе. В этих условиях деятельность детских железных дорог приобретает большое значение.

Более широкому распространению железнодорожных знаний среди школьников мешает недостаточное знакомство учителей с железнодорожным делом. До сих пор не создан цикл лекций и бесед, которые знакомили бы учащихся с новейшей техникой и научными основами железнодорожного производства, а также с достижениями советских ученых и новаторов транспорта. А такие лекции очень нужны. В школьных библиотеках редко найдешь популярную литературу о железнодорожном транспорте и железнодорожных профессиях. Нет и научных фильмов, которые в доступной форме знакомили бы школьников с техникой, экономикой и историей транспорта. Железнодорожные кружки не имеют дифференцированных программ и пособий, составленных применительно к уровню знаний учащихся того или иного класса.

Надо сказать, что методическое руководство детскими железными дорогами со стороны Главного управления учебными заведениями и Центрального дома детей железнодорожников явно недостаточно. Опыт работы отдельных детских дорог и школ по распространению железнодорожных знаний среди школьников изучается слабо. Совещания инструкторов детских дорог почти не проводятся, да и начальников этих дорог Главное управление учебными заведениями удосужилось собрать раз за 4 года.

Нельзя сказать, чтобы хозяйственные партийные и профсоюзные организации Южной магистрали не оказывали помощи своей детской дороге. Однако есть еще много нерешенных вопросов. Малая Южная не имеет постоянного депо, хотя о постройке его было специальное приказание Министерства путей сообщения еще семь лет тому назад. У нас нет комнат для учебных занятий, помещения, где бы можно было регулярно показывать учащимся технические и научно-популярные кинофильмы. Все эти вопросы неоднократно ставились перед руководством Южной дороги, но до настоящего времени не получили положительного решения.

Практика юных железнодорожников на Малой Южной с каждым годом улучшается. Тем не менее вполне удовлетворительной ее признать нельзя. Значительная часть учащихся линейных школ не в состоянии проходить практику потому, что школьникам, живущим вне пределов Харькова, не выдают бесплатных проездных билетов. Правда, по ходатайству Малой Южной министерство разрешило выдать воспитанникам школ пригородной зоны 100 бесплатных билетов, но этого совершенно недостаточно.

Министерство путей сообщения и его главки еще мало интересуются детскими железными дорогами. Об этом свидетельствует хотя бы тот Факт, что до настоящего времени не разработана система технического оснащения детских дорог и выделения им средств целевым назначением для нового строительства.

Д. КРАВЧЕНКО, начальник Малой Южной дороги.

Совещание начальников детских железных дорог

Газета "Гудок", №153 (8750), 30.06.1954

 

В Москве закончилось совещание начальников детских железных дорог, созванное Главным управлением учебными наведениями Министерства путей сообщения. На совещании присутствовали также руководители дорожных отделов учебных заведений, комсомольские работники.

Участники совещания заслушали доклад начальника Малой Южной т. Кравченко. Он отметил, что за последний девять лет проделана больших работа но пропаганде железнодорожной техники среди школьников и по организации культурного отдыха учащихся. Во всех семилетних и средних школах Южной дороги, а также в ряде школ Харькова создано 128 кружкой юных железнодорожников. В прошлом году в них нанималось 2.500 школьников. Знания, полученные и кружках, учащиеся закрепляют практикой на Малой Южной. Детская дорога располагает для итого всем необходимым. У шее есть свой подвижной состав, мастерские, радиосвязь, автоблокировка. Работая на различных должностях, от стрелочника до машиниста и дежурного но станции, ребята приобретают необходимый практический опыт.

На совещании были также заслушаны содоклады начальника Малой Ровенской т. Иванова и Малой Сталинской т. Ушакова, поделившихся опытом.

В прениях были затронуты важные вопросы, снизанные с дальнейшим улучшением деятельности малых железных дорог и пропагандой железнодорожных знаний к школах. Участники совещания указывали па плохое техническое оснащение ряда детских магистралей. Отсутствие контроля со стороны Министерства путей сообщения за строительством детских дорог приводит к тому, что сеть их развивается неравномерно, место для постройки дорог порой выбирается без достаточных обоснований. Малая Ярославская проходит в низине, по берегу Волги, и весенним половодьем ее заливает. В таком же положении Малые Карагандинская и Восточно-Сибирская дороги. На ремонт их ежегодно приходится тратить большие средства. Совещание высказало пожелание, чтобы Главное управление учебными заведениями разработало перспективный план развития детской железнодорожной сети на ближайшее пятилетие.

Критические замечании были высказаны но адресу ГУУЗа и Центрального дома детей железнодорожником, которые недостаточно помогают в работе детским дорогам. В частности, указывалось на перегруженность программ для кружков юных железнодорожников.

Совещание разработало новое положение о детских железных дорогах. Особое внимание обращено на организацию работы кружков, создание нормальных условий для практических занятий ребят.

Ряд товарищей — Минасян (Малая Северо-Кавказская), Диаров (Малая Бакинская), Полянский (Малая Закарпатская) и другие — поставил вопрос о единой форме для железнодорожников и об учреждении значка "Юный железнодорожник".

Делегаты прослушали цикл лекций, посетили Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина, совершили экскурсию в Кремль.

УМЕЛЫЕ РУКИ

Газета "Южная магистраль", 08.04.1954

 

На Южной дороге нет ни одной школы, где бы ребята не занимались в различных кружках. не находили практического применения своим знаниям Ежегодно юные техники собираются на слет, чтобы продемонстрировать свои достижения в учебе и труде. Так было и на шестом слете, состоявшемся недавно в Харькове.

На трибуну выходит отличница учебы 6-й железнодорожной школы станции Харьков- сортировочный, активная участница радиотехнического кружка при детской станции юных техников Зина Бажова. Она рассказала, как работа в этом кружке позволяет ей лучше познать физику, расширить знания в области радиотехники.

Интересным было выступление бывшего воспитанника Малой Южной, ныне студента четвертого курса ХИИТа, Василия Олейника. Он рассказал, как работа на Малой Южной помогла ему познать транспорт, а затем избрать профессию инженера – железнодорожника. Студент третьего курса института, бывший воспитанник детской технической станции, Аркадий Кириченко говорил о том, как полученные знания в кружке помогли ему лучше усвоить технические науки.

О работе и кружках юных железнодорожников и техников рассказали на слете Володя Мудрак из 8-й школы станции Основа, Оля Дегтярева из 29-й школы станции Ромодан и многие другие.

Учащиеся 5-й Харьковской школы и участники модельно- конструкторского кружка представили на выставку действующие модели электровозов. Любители радио из 6-й школы привезли на выставку школьный радиоузел.

Большой интерес не только у детей, но и у взрослых вызвала действующая модель подъемного крана. Включаете рычажок, и кран поворачивается в нужном направлении. Еще поворот рычажка, и стрела крана с грузом поднимается вверх. Эту модель изготовили ученики 7—9 классов Полтавской школы № 69 Сокольский, Чистяков, Золотарев, Ульшин, Коратов.

Ученик 7 класса 29-й школы станции Ромодан Володя Павленко представил на выставку макет колхозной механизированной животноводческой формы, а учащиеся 30-й школы станции Конград—действующие модели электротракторов.

Внимание посетителей выставки надолго задерживалось на огромном макете вокзала станции Кременчуг, искусно сделанном умелыми руками учащихся 37-й школы. Учащиеся Золочевской школы № 57 представили действующую модель трамвая.

Физические приборы, железнодорожные детали, действующие модели самолетов и пароходов — все это результат творческих исканий юных техников, плод упорной работы педагогов над осуществленном исторических решений XIX съезда партии по политехнизации обучения в школах.

В заключение лучшим юным техникам были вручены грамоты.       

А. ШАЙКИНА.

^