Малая Южная железная дорога

Прошлое и настоящее

Малая Южная железная дорога

НА БУДІВНИЦТВІ ДИТЯЧОЇ ЗАЛІЗНИЦІ

Газета “Соціалістична Харківщина”, 25.04.1941, № 97 (6020)

Студенти-комсомольці технологічного факультету Харківського поліграфічного інституту по-діловому відповіли на заклик міськкому ЛКСМУ про проведення суботників на будівництві дитячої залізниці другої черги. 22 квітня вони всі на чолі з секретарем комсомольського комітету т. Таршисем вийшли на трасу.

Робота кипіла. Добре попрацювали в цей день тов.тов. Бондаренко, Кваша, Букреєва, Андреєва та інші. Бригада одержала відмінну оцінку роботи від керівника будівництва.

А. КИРИЧЕНКО.

^