Малая Южная железная дорога

Прошлое и настоящее

Малая Южная железная дорога

НА БУДІВНИЦТВІ ДИТЯЧОЇ ЗАЛІЗНИЦІ

Газета Соціалістична Харківщина, 14.08.1940, № 207 (5826)

Будівництво дитячої залізниці розгортається дуже повільно. Ще понад два місяці тому трест Південбуд (директор тов. Троянов) почав будувати арочний міст. Збудувавші його наполовину, трест припинив роботу.

Щодня будівництво потребує не менше, як 10 трамвайних составів піску, проте шляховий трест (директор тов. Соколенко і завідуючий кар’єром тов. Бродський) навантажує лише по 3 состави і то раз на три дні.

Заступник голови виконкому міської Ради тов. Антонов обіцяв організувати приставку піску автомашинами від місця розвантаження трамвайних платформ на трасу будівництва.

Але своїх обіцянок і досі не виконав. В результаті — будівний матеріал псується, розкрадається.

Не всі й райкоми комсомолу усвідомили виховне значення майбутньої залізниці. Кагановичський і Червонозаводський райкоми ЛКСМ, наприклад, не забезпечили закінчення земляних робіт на своїх дільницях.

З усіх колективів, що брали й беруть участь у будівництві дитячої залізниці, варто відзначити колектив артілі «Промкоопбуд» (директор тов. Долінде), який особливо сумлінно ставиться до взятих на себе обов’язків. Артіль регулярно висилає своїх працівників на трасу і вже 10 серпня розпочала будівництво вокзалу станції «Парк».

А. НІЛОВ.

^